BOHATER*OWIE

SIMONE DE BEAUVOIR

Stworzony przez

SIMONE DE BEAUVOIR

* 9 stycznia 1908 r. w Paryżu, obecnie Francja

† 14 kwietnia 1986 r. w Paryżu, obecnie Francja

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir była francuską pisarką, filozofką i feministką. Reprezentowała filozofię egzystencjalizmu. Jej najbardziej znane dzieło „Druga płeć” do dzisiaj stanowi kamień milowy w literaturze kobiecej. W swojej książce wzywa do radykalnych zmian społecznych i zakończenia dominiacji mężczyzn (patriarchatu).

Patriarchat charakteryzuje społeczeństwo, w którym władzę polityczną, społeczną, gospodarczą i socjalną dzierżą mężczyźni. Taka struktura „dominacji mężczyzn i ucisku kobiet” prowadzi do wyzysku, a także bezpośredniej i symbolicznej przemocy wobec kobiet. Kobiety zawsze będą określane tylko jako „inne” w odróżnieniu od dominującego mężczyzny. Książka jest uważana za fundament drugiej fali feminizmu po 1968 roku. Obszerną rozprawę historyczno-kulturową i socjologiczną de Beauvoir na temat pozycji kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn uznaje się za najbardziej radykalny i wizjonerski wkład w emancypację kobiet w XX wieku.

De Beauvoir i jej partner, pisarz i filozof Jean-Paul Sartre, byli nierozłączni. Simone odrzuciła jednak propozycję małżeństwa złożoną przez Sartre’a ze względu na niechęć do instytucji małżeństwa. De Beauvoir postrzegała małżeństwo jako rodzaj ograniczenia i ingerencji państwa w sprawy prywatne. De Beauvoir i Sartre stworzyli trwały związek, w którym każde z nich zachowało niezależność i było równoprawnym partnerem. Ich oparta na całkowitym równouprawnieniu wspólnota obejmująca pracę i życie stała się symbolem „wolnej miłości”.

Po śmierci de Beauvoir opublikowano jej listy do Sartre’a. Mówi w nich otwarcie o swoich relacjach intymnych z mężczyznami i kobietami. Simone de Beauvoir była biseksualistką.