BOHATER*OWIE

SAFONA

Stworzony przez

SAFO

* 630-612 r. p.n.e. na wyspie Lesbos, obecnie Grecja

† ok. 570 r. p.n.e. na wyspie Lesbos, obecnie Grecja

Safona była starożytną grecką poetką. Do dziś uważana jest za najwybitniejszą poetkę swoich czasów. Safona pisała głównie hymny do bogów oraz pieśni weselne i miłosne. Jest twórczynią wyjątkowej czterowersowej „strofy safickiej”. Jej poezja wywierała wpływ na twórczość liryczną za jej czasów i czyni to nadal. Sławę przyniosła jej przede wszystkim pełna oddania poezja miłosna.

Safonie przypisuje się w sumie dziewięć ksiąg zawierających ody, epitalamia, elegie i hymny. Księgi te uznaje się jednak za stracone. Według aktualnych szacunków zachowało się jedynie około siedem procent jej twórczości. Przekaz musi się więc opierać na odniesieniach i cytatach innych autorów lub fragmentach papirusów. Do tej pory udało się w ten sposób z wystarczającą pewnością zrekonstruować jedynie cztery z jej wierszy pisanych w dialekcie eolskim.

Safona uczyła także przyjaciółki i uczennice różnych umiejętności, takich jak muzyka, śpiew, taniec i poezja. Sławę zyskała również jej szkoła pieśniarek.

Safona prawdopodobnie była mężatką. Utrzymywała jednak również intymne relacje z kobietami ze swojej szkoły. To właśnie stanowiło później źródło określeń „miłość saficka” i „miłość lesbijska” (od miejsca zamieszkania) odnoszących się do homoseksualizmu kobiet.