BOHATER*OWIE

ANITA AUGSPURG

Stworzony przez

ANITA AUGSPURG

* 22 września 1857 r. w Verden (Aller), obecnie Niemcy

† 20 grudnia 1943 r. w Zurychu, obecnie Szwajcaria

Anita Augspurg i Lida Gustava Heymann należą do najwybitniejszych przedstawicielek mieszczańskiego ruchu kobiecego w Niemczech. W 1902 roku wspólnie założyły w Hamburgu Niemieckie stowarzyszenie na rzecz praw wyborczych kobiet (Deutscher Verein für Frauenstimmrecht). Od 1919 do 1933 roku wydawały czasopismo „Frau im Staat” (Kobieta w państwie). Prezentowały w nim stanowiska pacyfistyczne, demokratyczne i feministyczne. Anita Augspurg była pierwszą prawniczką w Cesarstwie Niemieckim, która uzyskała doktorat.

W czasie I wojny światowej Augspurg i Heymann brały udział w międzynarodowych konferencjach pokojowych dla kobiet i organizowały nielegalne spotkania w swoim monachijskim mieszkaniu. Wspólnie uczestniczyły w tworzeniu wielu organizacji zajmujących się prawami kobiet. Lida Gustava Heymann walczyła również o prawa prostytutek. Była współzałożycielką koedukacyjnego gimnazjum i założyła stowarzyszenia zawodowe kobiet zatrudnionych w biznesie i artystek estradowych.

W 1923 roku Lida Gustava Heymann i Anita Augspurg zażądały wydalenia Adolfa Hitlera z Niemiec. W momencie „przejęcia władzy” przez Hitlera w 1933 roku obie przebywały w podróży zagranicznej. Powrót do Niemiec okazał się niemożliwy. Ich nazwiska znajdowały się już na „czarnej liście”. Majątek obu kobiet został skonfiskowany. Zdeklarowane pacyfistki i przeciwniczki nazistowskiego reżimu wspólnie udały się do Szwajcarii i już nigdy nie wróciły.

Anita Augspurg i Lida Gustava Heymann były towarzyszkami życia przez ponad czterdzieści lat.